DP/BP na Fakultě pedagogické ZČU       O datábazi         Nápověda k vyhledávání         Informace

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
Databáze diplomových prací

   
Autor: příjmení   jméno
Vedoucí práce:  příjmení   jméno
Název práce:  Nápověda
Druh práce: 
Katedra: 
Rok:  1992-2001

od do
Klíčová slova:  Nápověda
hledání v klíčových slovech
slovník klíčových slov
 
Řadit podle: 
Formát zobrazení:  
 
 
 
Počet nalezených záznamů: 3

Příspěvek k ruderální flóře a vegetaci Plzeňské pahorkatiny [diplomová práce] / Lucie Strnadová ; vedoucí práce Zdeňka Chocholoušková. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. - 79 s., 37 s. příl. - Katedra: KBI
Ruderální flóra a vegetace obce Starý Plzenec [diplomová práce] / Kateřina Pašková ; vedoucí práce Zdeňka Třeštíková. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1997. - 98 s. - Katedra: KBI
Ruderální flóra vesnického sídliště Nečtiny v okrese Plzeň-sever [diplomová práce] / Irena Valentová ; vedoucí práce Antonín Pyšek. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1995. - 63 s. - Katedra: KBI