DP/BP na Fakultě pedagogické ZČU       O datábazi         Nápověda k vyhledávání         Informace

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
Databáze diplomových prací

   
Autor: příjmení   jméno
Vedoucí práce:  příjmení   jméno
Název práce:  Nápověda
Druh práce: 
Katedra: 
Rok:  1992-2001

od do
Klíčová slova:  Nápověda
hledání v klíčových slovech
slovník klíčových slov
 
Řadit podle: 
Formát zobrazení:  
 
 
 
Počet nalezených záznamů: 13

Romové v České republice [diplomová práce] / Jan Koutník ; vedoucí práce Marie Novotná. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2001. - 81 s., příl. - Katedra: KGE. - Práce uložena: VEL. - Signatura: DPG644
K situaci Romů v naší společnosti [diplomová práce] / Soňa Závorková ; vedoucí práce Miroslav Brabec. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. - 85 s. - Katedra: OV. - Práce uložena: UNS. - Signatura: DPU568
Postavení romské etnické minority v ČR [bakalářská práce] / Michaela Morávková ; vedoucí práce Alexandra Blažková. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. - 51 s. - Katedra: KPG
Romové a vzdělání [diplomová práce] / Marcela Zájedová ; vedoucí práce Petr Bouček. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. - 114 s. - Katedra: OV. - Práce uložena: UNS. - Signatura: DPU567
Romský žák [diplomová práce] / Veronika Smazalová ; vedoucí práce Lenka Novotná. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. - 102 s. - Katedra: KPS
Využívání integrativních prvků ve prospěch romských žáků na základních školách [bakalářská práce] / Richard Pavlík ; vedoucí práce Christopher Shannon. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 2000. - 50 s. - Katedra: KAN
Problematika rasismu současné České republiky [bakalářská práce] / Veronika Bulínová ; vedoucí práce Marie Kocurová. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1999. - 74 s. - Katedra: KPG
Postavení romského dítěte ve struktuře školní třídy [diplomová práce] / Michaela Horáčková ; vedoucí práce Miloslava Hříchová. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1995. - 151 s. - Katedra: KPS
Analýza životních plánů cikánské mládeže [diplomová práce] / Kamila Šnajdrová ; vedoucí práce Lenka Novotná. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1993. - 74 s. - Katedra: KPS
Analýza životních plánů cikánských žáků [diplomová práce] / Jana Stahlová ; vedoucí práce Lenka Novotná. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1992. - 64 s. - Katedra: KPS
Pedagogicko-psychologická problematika romských dětí : posouzení jejich jazykové úrovně [diplomová práce] / Michaela Havlicová (Webertová) ; vedoucí práce Václav Holeček. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1992. - 46 s. - Katedra: KPS
Spolupráce školy a rodiny jako jeden z faktorů úspěšnosti romských žáků ve škole [diplomová práce] / Milena Kalčicová (Lichnovská) ; vedoucí práce Alexandra Aišmanová. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1992. - 96 s. - Katedra: KPS
Srovnání postavení romských žáků na základní a na zvláštní škole [diplomová práce] / Marie Gardianová (Zelenáková) ; vedoucí práce Miloslava Hříchová. - Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1992. - 111 s. - Katedra: KPS