Nápověda k vyhledávání

V databázi je nastaveno vyhledávání podle téměř všech údajů záznamu vyjma počtu stran, sbírky a signatury. Po vyplnění hledaného údaje do vyhledávacího formuláře, nastavení požadovaného třídění vyhledaných záznamů a formátu zobrazení se stiskne tlačítko Vyhledávání a systém vyhledá odpovídající záznamy, uvede jejich počet a zobrazí je pod vyhledávacím formulářem.

Při zadávání vyhledávacích termínů doporučujeme používat znak * (hvězdička) jako zástupný znak na pravé či levé straně vyhledávaného termínu nebo vpravo i vlevo současně. Znak * umožní rozšíření vyhledávaného termínu o jakýkoliv počet znaků. Doporučujeme používat zejména při vyhledávání v názvu dokumentu a v klíčových slovech.

Vyhledávání podle autora
Vyhledávání podle vedoucího práce
Vyhledávání podle názvu práce
Vyhledávání podle katedry
Vyhledávání podle druhu práce
Vyhledávání podle roku obhajoby
Vyhledávání podle klíčových slov

Vyhledávání podle autora

Lze vyhledávat podle příjmení (i rodného jména) nebo podle příjmení (i rodného jména) a křestního jména. U některých starších prací je křestní jméno autora uvedeno pouze iniciálou, je proto vhodné použít při zadávání křestního jména jen první písmeno a zástupný znak * (hvězdička), např. Novák M*.

Vyhledávání podle vedoucího práce

Lze vyhledávat podle příjmení nebo podle příjmení a křestního jména. U starších prací je křestní jméno vedoucího práce uvedeno pouze iniciálou, je proto vhodné použít při zadávání křestního jména jen první písmeno a zástupný znak * (hvězdička), např. Havel P*.

Vyhledávání podle názvu práce

Neznáte-li přesný název práce, doporučujeme používat znak * (hvězdička), který rozšíří vyhledávání o libovolný počet znaků před nebo za vyhledávaným termínem nebo na obou místech současně, např. analýza stresorů*, *volby*.

Vyhledávání podle druhu práce

Ve formuláři je přednastavena "libovolná" práce, pomocí rozbalovacího menu lze zvolit pouze diplomové nebo pouze bakalářské práce a tím omezit vyhledávání na jeden druh práce. Menu nabízí i možnost "jiná" (např. ročníková, postupová), tyto práce však v databázi dosud nejsou zahrnuty.

Vyhledávání podle katedry

Ve formuláři je přednastavena "libovolná" katedra, to znamená, že systém vyhledá práce ze všech kateder. Pomocí rozbalovacího menu lze zvolit pouze jednu katedru.

Vyhledávání podle roku obhajoby

Zaškrtnuto je vyhledávání prací bez ohledu na rok obhajoby, tj. z let 1992-2001. Zaškrtnutím druhého vyhledávacího pole a doplněním konkrétného roku lze zúžit vyhledávání pouze na daný konkrétní rok. Třetí zaškrtávací pole slouží pro zadání rozmezí let.

Vyhledávání podle klíčových slov

V databázi jsou tři možnosti vyhledávání podle klíčových slov

zadáním hledaného klíčového slova do pole Klíčová slova ve vyhledávacím formuláři
Doporučujeme používat znak * (hvězdička), který rozšíří vyhledávání o libovolný počet znaků před nebo za vyhledávaným termínem nebo na obou místech současně. Je možné vyhledávat podle 2 klíčových slov současně a spojit je logickými operátory
▪ AND - vyhledají se záznamy, které obsahují obě klíčová slova současně
▪ OR - vyhledají se záznamy, které obsahují jedno nebo druhé klíčové slovo

hledáním klíčového slova v samostatném formuláři
Doporučujeme používat znak * (hvězdička), který rozšíří vyhledávání o libovolný počet znaků před nebo za vyhledávaným termínem nebo na obou místech současně. Jako výsledek vyhledávání se zobrazí všechna klíčová slova, která odpovídají zadanému termínu. Číslo uvedené v závorce za klíčovým slovem udává počet záznamů, kterým je dané klíčové slovo přiděleno.
Kliknutím na podtržený výraz se toto slovo přenese do vyhledávacího formuláře a provede se vyhledávání. Vyhledané záznamy se zobrazí dole pod formulářem. Pokud po tomto kroku chcete změnit nastavení třídění záznamů a formát zobrazení, musíte po změně kliknout na tlačítko Vyhledej a záznamy se setřídí podle požadovaného kritéria a zobrazí v požadovaném formátu.

prohlížením slovníků klíčových slov - věcného, personálního, geografického, organizací/institucí nebo společného slovníku všech klíčových slov
Jednotlivé slovníky jsou abecedně setříděné seznamy klíčových slov, jejichž součástí je i počet výskytů daného předmětového hesla v databázi.
Zvolte rejstřík a klikněte na písmeno, kterým začíná hledaný výraz. Zobrazí se abecedně setříděný seznam klíčových slov, kterým lze listovat. Kliknutím na podtržený výraz se toto slovo přenese do vyhledávacího formuláře a provede se vyhledávání. Vyhledané záznamy se zobrazí dole pod formulářem. Pokud po tomto kroku chcete změnit nastavení třídění záznamů a formát zobrazení, musíte po změně kliknout na tlačítko Vyhledej a záznamy se setřídí podle požadovaného kritéria a zobrazí v požadovaném formátu.

6. 10. 2004