Informace

Další informace ke zpracování a fungování databáze Vám rádi poskytneme na pracovištích Pedagogické knihovny ZČU v Plzni

Klatovská 51

referenční a rešeršní služby
tel.: 377637731, e.mail: msedlak@uk.zcu.cz

volný výběr a a studovna
tel.: 377637733, e-mail: pujcped@uk.zcu.cz, studkla@uk.zcu.cz

studovna periodik
tel.: 377637836, e-mail: studkla@uk.zcu.cz

Veleslavínova 42

studovna
tel.: 377637837, e-mail: studvel@uk.zcu.cz

Jungmannova 1

studovna
tel.: 377637897, e-mail: studjun@uk.zcu.cz.

 

Vaše dotazy a připomínky zodpovíme také zde.