Diplomové/bakalářské práce na FPE ZČU

Vysokoškolské kvalifikační práce jsou na Pedagogické fakultě ZČU zpracovávány již 50 let. Jejich bibliografické zpracování, uložení, uchování a zpřístupnění je však různé, závisí na období obhajoby práce a na katedře, na které byla práce zpracována.

Informační zdroje
Uložení
Zpřístupnění a půjčování

Informační zdroje

Elektronický katalog Aleph Univerzitní knihovny ZČU – obsahuje diplomové a bakalářské práce obhájené od roku 2002, zpracované jmenně i věcně (klíčová slova v češtině a angličtině)

Univerzitní informační systém STAG – Informace o diplomové práci studenta - pro diplomové i bakalářské práce obhájené od roku 2002 (a základní informace i o pracích dosud neobhájených), informace doplňuje student, včetně anglického překladu názvu a klíčových slov a anotace v češtině a angličtině

Databáze diplomových prací FPE ZČU – zahrnuje diplomové práce z let 1992-2001 a bakalářské práce z let 1992-2001, zpracované jmenně i věcně (klíčová slova v češtině)
Pedagogická knihovna ZČU průběžně zpracovává diplomové práce za období 1991-1982 do pracovní verze databáze, která je zatím přístupná pouze prostřednictvím pracovníků knihovny.

Soupisy diplomových prací za roky 1982–1997, bakalářských prací pouze z roku 1997, zpracované jmenně, řazené podle kateder, soupisy jsou uloženy v Pedagogické knihovně ZČU

Katalog diplomových prací v Pedagogické knihovně ZČU – obsahuje práce z biologie za roky 1964–1966, z hudební výchovy za roky 1954 a 1958–1989, z matematiky za roky 1963–1983 a 1986, z fyziky za rok 1966, z pedagogiky a psychologie za roky 1963–1970 a z výtvarné výchovy za roky 1965–1968 a 1983–1988, v rámci oborů jsou práce řazeny jmenně

Kartotéka diplomových prací ve Státním oblastním archivu v Plzni – z technické výchovy z let 1968–1969, 1971–1989, 1991, z českého jazyka z let 1958, 1962–1984, z psychologie a pedagogiky z let 1964–1968, 1970–1973, 1975, 1977–1987, z tělesné výchovy z let 1963–1989, z cizích jazyků za roky 1963–1982

Ostatní práce nejsou dosud zpracovány.

Uložení

Univerzitní knihovna ZČU – sklad Bory – práce obhájené od roku 2002, práce z biologie za roky 1964–1966, z hudební výchovy za roky 1954 a 1958–1989, z matematiky za roky 1963–1983 a 1986, z fyziky za rok 1966, z pedagogiky a psychologie za roky 1963–1970, z angličtiny za rok 2001, z občanské výchovy za roky 1981-2001 a z výtvarné výchovy za roky 1965–1968 a 1983–1988

Pedagogická knihovna ZČU – studovna Veleslavínova – práce z geografie z let 1969–2001

Pedagogická knihovna ZČU – Klatovská – práce z občanské výchovy z let 1973–1980 (po zpracování těchto prací do databáze se počítá s jejich trvalým uložením ve skladu Univerzitní knihovny ZČU na Borech)

Spisovna ZČU – práce z výtvarné výchovy z let 1963, 1964, 1969-1982, 1989-1994 (počítá se s jejich předáním do státního oblastního archivu Plzeň)

Katedry FPE ZČU – ostatní práce jsou uloženy na jednotlivých katedrách

Státní oblastní archiv Plzeň – diplomové práce z technické výchovy z let 1968–1969, 1971–1989, 1991, z českého jazyka z let 1958, 1962–1984, z psychologie a pedagogiky z let 1964–1968, 1970–1973, 1975, 1977–1987, z tělesné výchovy z let 1963–1989, z cizích jazyků za roky 1963–1982

Zpřístupnění a půjčování

Knihovna může zpřístupňovat a půjčovat pouze práce, které má ve fondu. Diplomové a bakalářské práce se půjčují pouze prezenčně do studovny Klatovská nebo studovny Knihovny Bory (pouze práce uložené ve skladu Bory), práce z geografie do studovny Veleslavínova.

25.4.2007